Lokacija objekta

– idealna lokacija/van gužve, a blizu centra

– blizina objekta i društvene infrastrukture ( javne ustanove; škole, bolnica, pošta, općina,sud …)

Faktor uvećanja K1=0,05 (5%)