Lift

– visokog kvaliteta

– ugovorom o održavanju

– baterijskom podrškom

Faktor uvećanja K4=0,15 ( 15% )